پرسش‌های متداول

عمومی

  • help وزن محصولات شما آیا همان وزن های ثبت شده می باشد؟
    بله وزن ها همان وزن های ثبت شده بودن تلرانس آن نیز ثبت شده است