محصولات

سینی گرد لبه کوتاه سفید
55,200 تومان
closeسینی گرد لبه کوتاه سفید
تیانچه ته گرد چکشی سایز 2
135,600 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 2
قهوه جوش
29,400 تومان
closeقهوه جوش
پیاله سایز 3
24,000 تومان
closeپیاله سایز 3
قابلمه چکشی سایز 4
184,200 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 4
قابلمه سیسمونی سایز 3
72,000 تومان
closeقابلمه سیسمونی سایز 3
تابه چکشی درب دار سایز 1
108,000 تومان
closeتابه چکشی درب دار سایز 1
دیگچه چکشی بدون دسته سایز 1
118,800 تومان
closeدیگچه چکشی بدون دسته سایز 1
گیلاسی شکم دار
34,200 تومان
closeگیلاسی شکم دار
تابه چکشی درب دار سایز 3
153,600 تومان
closeتابه چکشی درب دار سایز 3
تابه چکشی درب دار سایز 5
278,400 تومان
closeتابه چکشی درب دار سایز 5
دیگچه چکشی بدون دسته سایز 3
171,000 تومان
closeدیگچه چکشی بدون دسته سایز 3
تابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
64,800 تومان
closeتابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
لیوان لاله پایه دار و دسته دار
33,000 تومان
closeلیوان لاله پایه دار و دسته دار
تابه ته گرد چکشی
127,200 تومان
closeتابه ته گرد چکشی
دیگچه چکشی بدون دسته سایز 4
208,800 تومان
closeدیگچه چکشی بدون دسته سایز 4
قابلمه چکشی سایز 3
151,800 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 3
تیانچه ته گرد چکشی سایز 5
268,200 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 5
کاسه کوچک
30,000 تومان
closeکاسه کوچک
تابه چکشی درب دار سایز 2
126,000 تومان
closeتابه چکشی درب دار سایز 2
سینی مجمه
75,600 تومان
closeسینی مجمه
قندان بدون پایه
36,000 تومان
closeقندان بدون پایه
طرح جدید
تیانچه ته گرد چکشی سایز 5
268,200 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 5
لیوان مخروطی دسته دار
27,000 تومان
closeلیوان مخروطی دسته دار
آجیل خوری سایز 3
166,800 تومان
closeآجیل خوری سایز 3
لیوان بدون دسته مخروطی
25,200 تومان
closeلیوان بدون دسته مخروطی
قابلمه چکشی سایز 2
123,600 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 2
قندان پایه دار
38,400 تومان
closeقندان پایه دار