محصولات

لیوان بدون دسته مخروطی
25,200 تومان
closeلیوان بدون دسته مخروطی
لیوان استوانه ای دسته دار
27,600 تومان
closeلیوان استوانه ای دسته دار
لیوان لاله پایه دار و دسته دار
33,000 تومان
closeلیوان لاله پایه دار و دسته دار
شیر جوش دسته تفلون
56,400 تومان
closeشیر جوش دسته تفلون
بستنی خوری پایه دار
25,800 تومان
closeبستنی خوری پایه دار
گیلاسی راسته
34,200 تومان
closeگیلاسی راسته
طرح جدید
تیانچه ته گرد چکشی سایز 4
204,000 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 4
تابه چکشی بدون درب سایز 2
88,800 تومان
closeتابه چکشی بدون درب سایز 2
سینی بیضی قرمز
75,600 تومان
closeسینی بیضی قرمز
لیوان مخروطی دسته دار
27,000 تومان
closeلیوان مخروطی دسته دار
پیاله سایز 1
16,200 تومان
closeپیاله سایز 1
قندان پایه دار
38,400 تومان
closeقندان پایه دار
تابه چکشی بدون درب سایز 4
157,200 تومان
closeتابه چکشی بدون درب سایز 4
تابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
64,800 تومان
closeتابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
آجیل خوری سایز 3
166,800 تومان
closeآجیل خوری سایز 3
قندان گنبدی پایه دار
40,800 تومان
closeقندان گنبدی پایه دار
دیگچه چکشی با دسته سایز 4
223,200 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 4
تابه چکشی بدون دسته و درب سایز 2
81,000 تومان
closeتابه چکشی بدون دسته و درب سایز 2
دیگچه چکشی با دسته سایز 3
186,000 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 3
سینی مجمه
75,600 تومان
closeسینی مجمه
تیانچه ته گرد چکشی سایز 3
166,200 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 3
دیگچه چکشی با دسته سایز 2
154,800 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 2
گیلاسی شکم دار
34,200 تومان
closeگیلاسی شکم دار
دیگچه چکشی بدون دسته سایز 1
273,600 تومان
closeدیگچه چکشی بدون دسته سایز 1
تابه چکشی بدون درب سایز 1
66,000 تومان
closeتابه چکشی بدون درب سایز 1
دیگچه چکشی با دسته سایز 5
288,000 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 5
دیگچه چکشی بدون دسته سایز 3
171,000 تومان
closeدیگچه چکشی بدون دسته سایز 3
قابلمه سیسمونی سایز 1
64,800 تومان
closeقابلمه سیسمونی سایز 1