محصولات

تابه چکشی بدون درب سایز 1
55,000 تومان
closeتابه چکشی بدون درب سایز 1
پیاله سایز 2
16,500 تومان
closeپیاله سایز 2
کاسه بزرگ
26,000 تومان
closeکاسه بزرگ
تابه دسته تفلون
55,500 تومان
closeتابه دسته تفلون
گیلاسی شکم دار
28,500 تومان
closeگیلاسی شکم دار
قابلمه چکشی سایز 5
202,500 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 5
فنجان تخم مرغی
17,000 تومان
closeفنجان تخم مرغی
تابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
54,000 تومان
closeتابه چکشی بدون دسته و درب سایز 1
قابلمه چکشی سایز 3
126,500 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 3
تیانچه ته گرد چکشی سایز 4
170,000 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 4
لیوان بدون دسته مخروطی
21,000 تومان
closeلیوان بدون دسته مخروطی
شکلات خوری
61,000 تومان
closeشکلات خوری
سینی بیضی قرمز
63,000 تومان
closeسینی بیضی قرمز
لیوان لاله ای دسته دار
27,500 تومان
closeلیوان لاله ای دسته دار
لیوان استوانه ای دسته دار
23,000 تومان
closeلیوان استوانه ای دسته دار
دیگچه چکشی با دسته سایز 1
111,000 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 1
قهوه جوش
24,500 تومان
closeقهوه جوش
طرح جدید
تیانچه ته گرد چکشی سایز 5
223,500 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 5
آجیل خوری سایز 1
88,000 تومان
closeآجیل خوری سایز 1
قابلمه سیسمونی سایز 1
54,000 تومان
closeقابلمه سیسمونی سایز 1
تابه چکشی درب دار سایز 5
232,000 تومان
closeتابه چکشی درب دار سایز 5
سینی مجمه
63,000 تومان
closeسینی مجمه
دیگچه چکشی با دسته سایز 3
155,000 تومان
closeدیگچه چکشی با دسته سایز 3
قابلمه چکشی سایز 2
103,000 تومان
closeقابلمه چکشی سایز 2
طرح جدید
تیانچه ته گرد چکشی سایز 2
113,000 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 2
تابه چکشی بدون درب سایز 3
91,000 تومان
closeتابه چکشی بدون درب سایز 3
تابه چکشی بدون دسته و درب سایز 2
67,500 تومان
closeتابه چکشی بدون دسته و درب سایز 2
تیانچه ته گرد چکشی سایز 5
223,500 تومان
closeتیانچه ته گرد چکشی سایز 5